TV

Kabel-TV – Digital-TV – Kabel-TV över fiber

Idag vill människor och företag kommunicera oberoende av tid och rum. Detta driver bl.a. utvecklingen av nya elektroniska kanaler mm.

Det finns en mängd olika tekniska nätlösningar för distributionen av medie- och kommunikationstjänster.
Vår uppgift är att tillgängliggöra detta för nätägare, fastighetsägare och distributörer och givetvis även privatpersoner.

Ökat intresse för digital-TV och bredbandslösningar

Alla ser vi ett starkt ökat intresse för digital-TV, bredbandslösningar och kommunikation i allmänhet. Det som i dagsläget efterfrågas allra mest är distribution av kabel-TV över fiber.

Ålrajt Information bygger Kabel-TV-nät, huvudcentraler och antennanläggningar. Vi utför drift av vanliga framåtriktade, analoga och digitala kabel-TV-nät samt returaktiverade nät för datatrafik.