TV

Idag vill människor och företag kommunicera oberoende av tid och rum. Detta driver bl.a. utvecklingen av nya elektroniska kanaler mm.

Det finns en mängd olika tekniska nätlösningar för distributionen av medie- och kommunikationstjänster.
Vår uppgift är att tillgängliggöra detta för nätägare, fastighetsägare och distributörer och givetvis även privatpersoner.