DRIFT & SERVICE

Kommunikationsoperatör

Mast på OxfjälletKommunikationsoperatören är det företag som i de flesta kommuner ansvarar för en fungerande datatrafik i de enorma datanät som anlagts i tex Västerbotten. De enorma arealerna som omfattas av dessa nät gör driftsansvaret i inlandet och fjälltrakterna till en grannlaga uppgift. Felavhjälpningar i fjällplacerade mastsystem hör inte till ovanligheterna och ställer särskilda krav på tekniker och utrustning.

Ålrajt levererar idag denna typ av tjänster till Dorotea och Åsele kommuner. I dessa åtaganden kan följande ingå.
– Drift av data- och kabelTV-nät.
– Beredskap, vardagkvällar, helg och kväll.
– Felavhjälpning dygnet runt.
– Kabelanvisning mm.

Företagsservice

Företagens brandväggar, servrar, nätverk och enskilda klienter är i dagsläget oerhört affärskritiska komponeter i vår strävan att göra bra affärer. Att som mindre och kanske även medelstort företag upprätthålla kompetens och resurser på alla områden är kostsamt.

Vår uppgift i samhället är att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas av företag och förvaltningar för att säkerställa kommunikation och funktion på dataområdets alla plan.

Vi tillhandahåller drift, felavhjälpning och support alla tider på dygnet, alla dagar på året. Tjänsterna kan utföras på plats eller med hjälp av verktyg för säker fjärr-administartion.
Vi har i dagsläget driftansvar för ett 15-tal privata företag.

Fullutrustade servicebilar

Servicebilar6 st fullutrustade servicebilar dygnet runt.
70 km Kabelanalysator Fluke DSP-4300SR tom Cat6
Spectrumanalysator RO.VE.R. TS1-BC
PulsReflectometer RISER BOND 3200
Kabelsökare Metrotech 510
810 DX – PM
Fibersvets Fujikura FSM-60S
Otdr JPSU MDS 4000
Framriktningsinstrument kabel-TV
Returinstrument kabel-TV
FSM-650 Multifunktions Spektrum Analysator
m.m.