DRIFT & SERVICE

Kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatören är det företag som i de flesta kommuner ansvarar för en fungerande datatrafik i de enorma datanät som anlagts i tex Västerbotten. De enorma arealerna som omfattas av dessa nät gör driftsansvaret i inlandet och fjälltrakterna till en grannlaga uppgift.

Ålrajt levererar idag denna typ av tjänster till Dorotea och Åsele kommuner. I dessa åtaganden kan följande ingå.
– Drift av data- och kabelTV-nät.
– Beredskap, vardagkvällar, helg och kväll.
– Felavhjälpning dygnet runt.
– Kabelanvisning mm.

Företagsservice

Företagens brandväggar, servrar, nätverk och enskilda klienter är i dagsläget oerhört affärskritiska komponeter i vår strävan att göra bra affärer. Att som mindre och kanske även medelstort företag upprätthålla kompetens och resurser på alla områden är kostsamt.

Vår uppgift i samhället är att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas av företag och förvaltningar för att säkerställa kommunikation och funktion på dataområdets alla plan.

Vi tillhandahåller drift, felavhjälpning och support alla tider på dygnet, alla dagar på året. Tjänsterna kan utföras på plats eller med hjälp av verktyg för säker fjärr-administartion.

Fullutrustade servicebilar

6 st fullutrustade servicebilar dygnet runt.
Blåsutrustning för alla typer av fiberkablar.
Fibersvetsar.
Kabelanalysatorer.
OTDR och dämpmätare.
Kabelsökare och geodetisk inmätningsutrustning.