Bygga bredband

I dag vill människor och företag kommunicera oberoende av tid och rum. Vi ser starkt ökat intresse för olika bredbandslösningar, kommunikation i allmänhet och datakommunikation i synnerhet.

För oss är totalentreprenader på ortssammanbindande fibernät och stadsnät en vardag.

Bredband till byn, bredband till alla!

Söker du en pålitlig entreprenör till ditt fiberprojekt i byn?

Vi har jobbat med fiberförläggning, fibersvetsning, fiberblåsning och allt som rör etablering av bredbandsnät sedan 2000.

Vi sköter i dagsläget flertalet kommunikationsoperatörsuppgifter i våra närliggande kommuner.
Vi har möjlighet att driva hela byaprojekt inklusive projektering, beredning och projektledning.

Bygga bredband
Grävning av bredband i Borgafjäll 

Kontakta oss!