TJÄNSTER

IT-stöd för företag

Vi utför drift, stöd och underhåll för ditt företag. Var ditt företag finns i geografin har en ytterst liten roll.

Läs mer

Drift & service

Vi levererar IT-drifttjänster och service på ett effektivt och flexibelt sätt.

Vårt tjänsteutbud sträcker sig från drift av data-/kabelTV-nät, felavhjälpning, kabelanvisningar, beredskap, företagsservice både på plats och via distans, IT-stöd, inventering m.m.
Vi kan hjälpa er med hela, eller delar av, er IT-miljö så kan ni använda er värdefulla tid till andra sysslor.

Läs mer

Hemsidor

Behöver du hjälp med att starta upp en hemsida, eller förnya din gamla, så har vi de rätta verktygen du behöver för att visa upp din verksamhet på Internet. Med webbpubliceringsverktygen OEW och MYwp kommer du snabbt och enkelt igång och hanterar din sajt utan att behöva besitta några kunskaper i HTML- eller annan kodning.

Läs mer

Bredband

Idag vill människor och företag kommunicera oberoende av tid och rum. Vi ser starkt ökat intresse för olika bredbandslösningar, kommunikation i allmänhet och datakommunikation i synnerhet.
För oss är totalentreprenader på ortssammanbindande fibernät och stadsnät en vardag.

Vi är gärna med att förse Er ort med mobilt bredband.

Läs mer

Säkerhet

Säkerhet på datorer, mail och servrar är A och O. Vi har säkerhetslösningar som ger oavbrutet och maximalt skydd.

Läs mer

Digital-TV och bredbandslösningar

Alla ser vi ett starkt ökat intresse för digital-TV, bredbandslösningar och kommunikation i allmänhet. Det som i dagsläget eftersfrågas allra mest är distribution av kabel-TV över fiber.

Ålrajt Information bygger kabelTV-nät, huvudcentraler och antennanläggningar. Vi utför drift av vanliga framåtriktade, analoga och digitala kabelTV-nät samt returaktiverade nät för datatrafik.

Läs mer

Kontakta oss för projektering och offert!