NÄTVERK

Nätverk, koppar, fiber och radio. Från projektering till körklart nät.

Företagets nät både hemma och på hotellrummet, ja vart som helst…..

VPN ett av de nördiga 3-bokstavskombinationer som förekommer. Vi lovar att inte nämna någon fler. Virituellt Privat Nätverk – en krypterad, säker tunnel mellan dig och ditt företags nätverk. Hemarbetsplats …… registrera ordern från hotellrummet, mässan eller bilen. VPN är en av de teknikaliteter som ger dig och ditt företag möjligheter. Hör av dig till oss om du vill veta mera om ditt nätverks gränslösa möjligheter.

Med egen kompetens inom nätverksområdet erbjuder vi företag och förvaltningar ett brett tjänsteutbud inom området datakommunikation.

Bl.a.

  • Drift, service och support på många typer av koppar-, fiber- och radiobaserade nät för data och kabel-TV.
  • Brandväggar och säkerhetslösningar.
  • VPN och terminallösningar.

Fullutrustade servicebilar tillgängliga dygnet runt.