NÄTVERK

Nätverk, fiber, koppar och radio. Från projektering till körklart nät.

Med egen kompetens inom nätverksområdet erbjuder vi företag och förvaltningar ett brett tjänsteutbud inom området datakommunikation.

  • Drift, service och support på många typer av fiber-, koppar- och radiobaserade nät för data och kabel-TV.
  • Brandväggar och säkerhetslösningar.
  • VPN och terminallösningar.

Fullutrustade servicebilar tillgängliga dygnet runt.