Vi är nu ett Platina-företag i kreditvärdighet

Diplom Platinaföretag hos UC

ÅLRAJT Information AB är nu ett Platinaföretag!

Ålrajt Information AB har haft högsta kreditvärdighet GULD i fem år, och har nu tilldelats ett certifikat av UC att vi är ett Platinaföretag.

Vi håller alltid vad vi lovar och är en affärspartner som du kan lita på.

 

 

 

 


Diplom UC Guld-certifikat

Guldcertifikat och AAA i kreditvärdighet

UC har 2011, 2012, 2014 – 2021 tilldelat Ålrajt Information AB Certifikat med Högsta kreditvärdighet – riskklass 5 – Guldcertifikat.

UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Riskklass 5 – Guldsigill
Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.


Högsta kreditbetyg AAA mellan åren 2014-2020

ÅLRAJT Information AB har 2018-10-08 tilldelats kreditbetyget AAA enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.

Vårt företag har bibehållet vårt kreditbetyg under åren 2014-2020