BREDBAND

KABELGRÄVNING

kabelgravning

plöjning

Plöjning

Rubriken ljuger!! I dag gräver man sällan eller aldrig ner kabel direkt i mark, utan gräver uteslutande ner olika typer av kanalisation, dvs slangar eller ducter.

Kabeln installerar man sedan i slang eller duct med hjälp av blåsning. Nätet blir då lätt att bygga ut och det går smidigt att t.ex byta en kabel.

Vi har över 20 års erfarenhet av bredbandsetablering. Vi har inga egna grävmaskiner utan vi har pålitliga underentreprenörer.

Fiberblåsning och fibersvetsning sköter vi i egen regi   … Se här nedan!


BLÅSNING AV FIBERKABLAR

fiberblasning

Fiberblåsning

Blåsning av fiberkabel

Det smidigaste sättet att installera kabel i kanalisation är blåsning. Blåsning är snabbt och effektivt men framförallt skonsamt mot kabeln.
Ingen risk att överbelasta glaset i kabeln och metoden efterlämnar en torr och fin kanalisation.

När fibern är installerad är det dags att börja svetsa, se här nedan!

 


FIBERSVETSNING

Vi har två kompletta arbetslag för svetsning. Vi svetsar självklart uteslutande med kärnlinjerande teknik för bästa resultat.

Vi har all den mätutrustning som behövs för att verifiera det goda resultatet.


PROJEKTERING

projektering

Ring mig så tidigt i dina funderingar som det bara är möjligt, jag hjälper er gärna att dra upp de tekniska riktlinjerna för ert byanät.

Jag tar aldrig betalt för mitt första besök hos er, jag vill vara med från början!!

Hälsningar!
Björn Holmgren
Projektör
070-683 62 65


DOKUMENTATION

dokumentation-2

Fibernätet ska fungera och brukas under lång tid framöver vilket gör att fiberanläggningen kommer att utsättas för en del händelser som ex.vis avgrävning av kabel, fler abonnenter vill ansluta sig, ägarbyte av fiberanläggningen etc.
Det är då av mycket stor vikt att fiberanläggningen är väl dokumenterad och i digitalt redigerbart format för att planera, reparera och komplettera på ett bra sätt.

Vi dokumenterar hela fiberanläggningen allt från inmätning av kabelstråk till panelkort och kopplingsscheman.