Val av metod och material spar pengar i ditt bredbandsprojekt!

Metoder och material effektiviserar processen. Efterkalkylerna för fjolårets bredbandsetableringar är klara och talar sitt tydliga språk.
Det är oerhört viktigt att använda rätt metoder och rätt material för att uppnå rätt kvalitet till rätt kostnad.
T.ex 16/10 i accesser eliminerar i princip 100% av blåsstoppen. Detta är bara ett av de många goda exemplen så var noga med val av material och metod.