Så skyddar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i EU att gälla. I Sverige finns redan personuppgiftslagen (PUL) som till viss del reglerar samma saker som GDPR. Det nya europeiska direktivet har dock en strängare tolkning på vad som gäller för hantering av personuppgifter.

GDPR reglerar också rätten att bli bortglömd. Det vill säga att en konsument alltid kan kräva att hans eller hennes data ska kunna raderas utifrån ärendets art.

Vi har nu uppdaterat våra dokument om hur vi på ÅLRAJT Information AB hanterar personuppgiftsskyddet för dig.

Vi går med jämna mellanrum igenom vår hantering av personregister för att kontrollera att vi behandlar personuppgifter utifrån lagar och förordningar.

Du får mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter och policy och riktlinjer om du klickar på knappen här nedan.

Läs mer om hur vi skyddar dina uppgifter