Guldcertifikat i kreditvärdighet

Guldcertifikat och AAA i kreditvärdighet

UC har 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 tilldelat Ålrajt Information AB Certifikat med Högsta kreditvärdighet – riskklass 5 – Guldcertifikat.

UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Riskklass 5 – Guldsigill
Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.


Högsta kreditbetyg AAA mellan åren 2014-2017

ÅLRAJT Information AB har tilldelats kreditbetyget AAA enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.

Vårt företag har bibehållet vårt kreditbetyg under åren 2014-2017.

 

 


Ålrajt har tilldelats högsta tillväxtklass STI 2013 av Svenskt tillväxtindex

ÅLRAJT INFORMATION AB har nått den högsta tillväxtklassen STI – 2013.
Det innebär att ÅLRAJT är ett av 3% av Sveriges företag som nått sådan framgång.

STI, Svenskt TillväxtIndex är en klassificering av svenska företags ekonomiska prestationer.
Ett högt värde på Svenskt TillväxtIndex visar att ett företag är framgångsrikt.

Svenskt TillväxtIndex mäter och betygsätter enskilda företag avseende ekonomisk kvalitet, i fem steg. Underlaget är bokslutsbaserade nyckeltal. Svenskt TillväxtIndex är en sammanvägd bedömning som visar upp tillväxt, vinst, avkastning, kapitalstruktur och finansiering.
Svenskt TillväxtIndex är därmed ett supernyckeltal som sammanfattar ett företags ekonomiska prestation.

Svenskt TillväxtIndex är en del av Bisnode-koncernen. Dit hör PAR, som besitter lång erfarenhet och expertis i att mäta olika parametrar och hitta framgångsrika företag. Dit hör också Soliditet, Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation.

Svenskt TillväxtIndex är också ett av kriterierna som undersöks i Veckans Affärer och PAR:s Superföretagen. De företag som rankas som Superföretag håller alla högsta klass.

Att ha en hög ranking på Svenskt TillväxtIndex betyder att man som företag gör ett bra jobb. Det betyder också att företaget är pålitligt.


De olika rankningarna

◊ Tillväxtklass 1
Företaget är bättre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag.

◊ Tillväxtklass 2
Företaget är bättre än medelskiktet, men kvalificerar sig inte för toppbetyg.

◊ Tillväxtklass 3
Företaget är medelbra ur ekonomisk synvinkel (relativt jämförbara företag och med avseende på bedömda aspekter).

◊ Tillväxtklass 4
Företaget är sämre än medelskiktet, men visar ändå en viss ekonomisk prestationsförmåga.

◊ Tillväxtklass 5
Företaget är sämre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag.