FÖRETAGET

Ålrajt Information AB startade verksamheten år 1999. Vi är idag 9 st fast anställda och har vårt säte i Dorotea som ligger i Södra Lappland.

Vårt personliga engagemang för varje kund ger hög kvalitet på våra tjänster och vår målsättning är att du alltid ska kunna lita på oss och därför stanna kvar som kund.

Vi erbjuder bl.a.  Bredbandsutbyggnad, IT-stöd, drift- och underhåll, företagsservice, hemsidor, datorer, servrar m.m.

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter.

VD i företaget är Björn Holmgren.


 

Guldcertifikat - kreditvärdighet

Guldcertifikat i kreditvärdighet

UC har 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 och 2017 tilldelat Ålrajt Information AB Certifikat med Högsta kreditvärdighet – riskklass 5 – Guldcertifikat.

UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Riskklass 5 – Guldsigill
Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.


 Ålrajt har tilldelats högsta tillväxtklass STI 2013 av Svenskt tillväxtindex

Svenskt TillväxtIndex mäter och betygsätter enskilda företag avseende ekonomisk kvalitet, i fem steg. Underlaget är bokslutsbaserade nyckeltal. Svenskt TillväxtIndex är en sammanvägd bedömning som visar upp
tillväxt, vinst, avkastning, kapitalstruktur och finansiering.
Svenskt TillväxtIndex är därmed ett supernyckeltal som sammanfattar ett företags ekonomiska prestation.   Läs mer