Rensa bort gamla mail

Vi vädjar till alla som använder webbaserad mail dorotea.net att städa bort gamla mail. Även om du har ett konto som du inte använder eller sällan använder – logga in på kontot och ta bort gamla mail som du inte behöver.

Tack för hjälpen!

Dorotea.net - bredband i Dorotea