Planerat driftavbrott – WiMax – Lövstrand

Vi kommer att utföra utbyte av en del komponenter i vår basstation i Lövstrand. Detta innebär driftstörningar under nedan angiven tid.

Alla kunder som får signal från Lövstrandsmasten berörs.

Driftavbrott/störningar:
Torsdagen den 24/1 2013
mellan klockan 10.00 till 17.00.