Gardiken och Storjuktan

Ålrajt har återigen fått förtroendet att göra fiberinstallationer i dammanläggningar. Vattenregleringsföretagen för både Umeälven och Ångermanälven köper tjänster i Gardiken, Storjuktan och Ormsjön.

Jobben är påbörjade och kommer att utföras under hösten 2012.

Vi tackar för förtroendet och för att vi får jobba i dessa mäktiga miljöer.