Dorotea och Åsele effektiviserar igen!

Dorotea och Åsele Kommuner effektiviserar informationsflödet till anställda och politiker mfl.
Trådlösa nätverk för kommunikation med politikernas Ipad:s. Säkra nät för gästaccess mm mm.

Ålrajt levererar hårdvaror från ARUBA, installation och utbildning!