Ålrajt knyter orter till varandra

Just nu pågår svetsning av den ortssammanbindande optofiberkabeln mellan Storbäck och Avaträsk.

När detta är klart är den digitala motorvägen västerut till Borga färdigställd.
Ålrajt sköter projektledning och fibersvetsning.