ÅLRAJT har tilldelats högsta tillväxtklass av Svenskt TillväxtIndex – STI 2013

ÅLRAJT INFORMATION AB har nått den högsta tillväxtklassen STI – 2013.
Det innebär att ÅLRAJT är ett av 3% av Sveriges företag som nått sådan framgång.

STI, Svenskt TillväxtIndex är en klassificering av svenska företags ekonomiska prestationer.
Ett högt värde på Svenskt TillväxtIndex visar att ett företag är framgångsrikt.

Läs mer